Art has the role in eductaion of helping children become like themselves
instead of more like everyone else.

-Sydney Gurewitz Clemens-

 

Kunst in het onderwijs

We leren kinderen lezen, rekenen en klokkijken. Hiermee wordt vooral de linkerhersenhelft aangesproken. De verstandelijke theoretische kant waar  logica, lineair denken, het analytisch vermogen, woord en taal en numerieke vaardigheden een plekje hebben.

De rechter hersenhelft waar intuïtie, gevoel, creativiteit, fantasie, symbool en beeld, associeren, ruimtelijk inzicht en holistich denken huizen wordt nog maar nauwelijks aangesproken.  Dat is jammer, want deze vermogens zijn geen gaven die alleen maar zijn weggelegd voor de kinderen met 'talent'. Met een goed aanbod en begeleiding kunnen deze bij iedereen tot ontwikkeling worden gebracht. Daarnaast breng je door meer expressie aan te bieden het verstoorde evenwicht tussen ratio en emotie weer in balans.

De 21e eeuwse vaardigheden creatief denken, probleemoplossen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren maar ook samenwerken en sociale vaardigheden kunnen allemaal worden aangesproken en ontwikkeld tijdens lessen beeldende vorming. 

Ik kom jullie team graag helpen. Zowel in de klas met de kinderen als in het team.
Kunst/beeldend werken kan op vele manieren in school worden ingezet. In mijn aanbod lees je hier meer over.

 

 

In de klas

Is er een (kunst) projectweek? Behoefte aan een vakleerkracht of ander aanbod tijdens de expressiemiddagen? Kan een bepaald thema wel wat verrijking gebruiken in de vorm van kunst?

Als kunstenaar in de klas verzorg ik lessen en workshops voor groep 1 t/m 8.Met het team

Goed beeldend onderwijs valt of staat met hoe het wordt aangeboden. Want wat mag je van een kind verwachten? Hoe is je houding als leerkracht? Wat doe je wel en wat niet?
Waar haal je je inspiratie vandaan? Hoe belangrijk is het proces?
En kan je tekenen ook op andere wijze inzetten? Ik help jullie graag op weg.