Niet ieder kind dat leert tekenen en schilderen wordt een kunstenaar,

maar het maakt ze wel een rijker mens.

-Marja de Jong-

 

 

Persoonlijke ontwikkeling door beeldende expressie

Beeldende expressie is het in beeld brengen van je gedachten, gevoelens, indrukken en ervaringen. Je boosheid ventileren door te krassen, je verdriet dat je niet onder woorden kan brengen kunnen schilderen of de verhalen die in je hoofd zitten te tekenen.

Het ene kind drukt zich uit in details, het ander zal voorkeur hebben voor een monumentale aanpak in vormen. Ieder kind heeft zijn eigen 'handschrift'.

 

In expressie bestaat er geen goed of fout. Jezelf mogen en durven uitdrukken, uniek zijn en daarin ook gezien worden dragen bij aan het vergroten van eigenwaarde . 

Beeldend werken kan bijdragen aan:

* jezelf beter leren begrijpen

* je eigen kwaliteiten leren kennen

* positief denken

* ontspannen

* weerbaarder worden

 

 

 

Leren van beeldende expressie

Bezig zijn met het maken van beelden heeft alles te maken met bewuster leren waarnemen en beleven.

Experimenteren hoort ook bij expressie. Als kinderen hier mee bezig zijn straalt het plezier en de verbazing er van af ! Door te experimenteren ontdekken ze technieken en (on)mogelijkheden van materialen.


Als je kinderen stimuleert mogelijkheden in hun beelden te zien en hierop door te werken, leren ze open staan voor toevalligheden, (meerdere) oplossingen bedenken voor een probleem en dat 'fouten' niet onherstelbaar zijn.
Het bekijken van kunstwerken en hierover praten leert ze dat mensen op verschillende manieren hun beleving en waarneming in beeld kunnen brengen, dat er verschillende manieren van kijken én verschillende meningen zijn. Wanneer is iets mooi of lelijk? En wie bepaald dat dan?

Beeldend werken draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van een grondhouding waar ze de rest van hun leven op terug kunnen vallen.