Teamtrainingen en workshops

We leren kinderen lezen, rekenen en netjes  schrijven. De hersenfuncties die te maken hebben met intuïtie, emotie en kunst worden nog maar nauwelijks aangesproken. Dat is jammer, want deze vermogens zijn geen gaven die alleen maar zijn weggelegd voor de kinderen met 'talent'. Met een goed aanbod en begeleiding kunnen deze bij iedereen tot ontwikkeling worden gebracht. De 21e eeuwse vaardigheden creatief denken, probleemoplossen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren maar ook samenwerken en sociale vaardigheden kunnen allemaal worden aangesproken en ontwikkeld tijdens lessen beeldende vorming. Hoe?

In mijn aanbod vind je zowel kunst educatief bekeken als ook de sociaal-emotionele kant ervan.

 

 

Training Tekentaal

Je volgt je leerlingen op de voet als het gaat om taal, rekenen en lezen. Maar wist je dat in het tekenen ook een ontwikkeling zit? En dat er in een tekening veel informatie verstopt zit? In deze training vertel ik over de tekentaal. Hoe ontwikkelt het tekenen van een kind zich van baby tot puber? 


Duur van de training: 2 uur
Kosten: € 200,00 ex. reiskosten vanaf 45 km, incl. overzicht voor elke leerkracht.

Mogelijkheid tot verdieping in een vervolgtraining over symboliek en kleur

 Jouw rol als leerkracht.

Wat is jouw visie op tekenen, schilderen, kunst?

 Hoe is het gesteld met jouw kennis? En je vaardigheden?
En hoe zijn die van invloed op jouw lessen? En je enthousiasme?
Wat wel en wat niet te doen?

Wat heb jij in je handen als het gaat om creativiteit?

Duur van de training: 2 uur
Kosten: € 200,00 ex. reiskosten vanaf 45 km,  incl. overzicht voor elke leerkracht.

 

In dit blog lees je over een workshop die ik had op een studiedag,Product- of procesgericht?

Wat is nu eigenlijk het doel van een beeldende les?

Wat leren kinderen in je les?
Hoe biedt je een opdracht aan?

Hoe stuur je het proces? En moet je altijd sturen?

Hoe bespreek je de opdracht na?

Duur van de training: 2 uur
Kosten: € 200,00 ex. reiskosten vanaf 45 km,  incl. overzicht voor elke leerkracht.

 

In mijn blog lees je meer over dit onderwerp.

 

 Technieken
Een praktische training waarin het team aan de slag gaat met verschillende teken-/schildermaterialen en technieken. Ervaar wat een kind ook kan ervaren en hoe je dit kan inzetten in je lessen.

 

Duur van de training: Een dagdeel

Kosten: € 325,00 ex. reiskosten vanaf 45 km, incl. reader met opdrachten voor elke leerkracht.

 

 Mogelijkheid tot een vervolgtraining.Team kunstuitje

Op zoek maar een leuke activiteit voor jullie teamuitje? Of een ontspannen in- of aanvulling voor een studiedag? 
Maak allemaal je eigen of een gezamenlijk kunstwerk om de school of de lerarenkamer op te fleuren.

Ik kom naar een door jullie nader te bepalen locatie. Ik regel alle materialen.

 

Duur: 2,5 uur
Kosten: € 27,50 per persoon (Bij teams minder dan 6 of groter dan 10 personen geldt een aangepaste prijs. Neem voor meer informatie gerust contact op.)