Onderwijs

Onderwijs · 03. januari 2023
Ik zie soms vraagtekens in de ogen van mensen als ik ze vertel dat ik met de kinderen uit mijn ‘plusgroep’ vaak creatief werk. Hoogbegaafde kinderen willen toch juist veel leren? Waarom bied jij dan zoveel creatieve werkvormen aan? Leren en creatief werken lijken nog steeds twee losstaande zaken te zijn terwijl er zó ongelofelijk veel wordt geleerd! Ik ga proberen uit te leggen waarom ik vaak creativiteit aanbied. In de periode voor de kerstvakantie werkte ik met de leerlingen over het...

Onderwijs · 02. december 2019
“Wat doe jij veel met beeldend werken! Zit daar nou nog verschil in? In lessen op school en als je therapie geeft?” Het antwoord is ja…en ook nee. Ja, als het gaat om het ‘doel’. In de klas wil ik dat kinderen iets leren, ontdekken, bedenken. Er staat een bepaald thema, beeldaspect, techniek, vaardigheid of materiaal centraal. (of een combinatie daarvan) We bekijken vooraf beelden die aansluiten bij de opdracht om ze te inspireren en op ideeën te brengen. Soms laat ik ze eerst...

Onderwijs · 20. december 2018
“Hoe kan je op creatief gebied met kinderen goed werken met een thema? Hoe voorkom je dat de focus snel ligt op het eindproduct? Zou het werken met een thema als vertrekpunt gezien moeten worden voor eigen beelden van kinderen?” Een vraag die werd ooit gesteld door Sabine Plamper op de Linked In groep 'cultuureducatie met kwaliteit'. Er kwamen een aantal interessante reacties op. Kan je ook vanuit het materiaal werken zonder daar een thema aan te hangen en echt op het proces te focussen?...

Onderwijs · 05. september 2018
Stel je eens voor dat je de kinderen een bladzijde uit een rekenboek voor hun neus krijgen met de mededeling: "Zo, ik verwacht dat jullie netjes schrijven en goed nadenken over de sommen. Hier is een voorbeeld waar je naar kan kijken." Dat gaat natuurlijk niet werken. Maar dit is voor veel kinderen wel de realiteit van tekenlessen. Er wordt kort uitleg gegeven wat er wordt verwacht, er verschijnt een voorbeeld op het digibord van hoe het er ongeveer uit kan zien en de kinderen kunnen beginnen....

Onderwijs · 13. september 2017
“In onze wereld worden we vooral opgemerkt en gewaardeerd om wat we doen. Alsof ons 'er zijn' op zich geen werkelijke betekenis heeft.” las ik afgelopen week in een nieuwsbrief. Ik moest meteen denken aan expressie. Expressie heeft alles te maken met het er 'zijn'. Je geeft immers door je gevoelens en ervaringen te uiten een stukje van jezelf bloot. Expressie is een gevoel dat je uit met je gezicht, je gebaren, je muziek of andere kunstvorm. Afgelopen woensdag was ik aan het schilderen met...

Onderwijs · 19. maart 2015
Wat een heerlijke dag was het vandaag! Een prachtige studiedag van de onderwijs 3.0 scholen van Gelderveste die in het teken stond van het manifest: Ik de leraar. De bijzonder mooie ochtend stond in het teken van spreker Marcel van Herpen, die n.a.v. het manifest zijn verhalen vertelde. Alleen hierover zou ik al 5 blogs kunnen vullen! De middag stond in het teken van de leerkrachten zelf. Er was ruimte voor het opdoen van ervaringen in de kabinetten en het atelier in het ICER in cultuurfabriek...