Art encourages children to think, develop skills and confidence as they go. 

-Maryann F. Cole & Barbara Zabarowski-  

 

 

Beeldende coaching/therapie

Door allerlei situaties kunnen kinderen niet lekker in hun vel zitten. Dit kunnen bijzondere omstandigheden zijn, zoals ziekte, overlijden, misbruik, ontslag, scheiding, pesten. Maar er kunnen ook onduidelijke redenen zijn die zich uiten in lichamelijke of emotionele klachten, zoals vermoeidheid, lusteloosheid, slaapproblemen, bedplassen, onzekerheid, angsten of boosheid.

  

Kinderen zijn bij uitstek creatief. Veel kinderen vinden tekenen, schilderen, kleien en knutselen. leuk. Daarom is het een prachtig middel om in te zetten als het even niet zo lekker looptBeeldend coachen kan onder andere ingezet worden bij verwerking, het verbeteren van het zelfbeeld, het vergroten van zelfvertrouwen of beter leren opkomen voor jezelf. Het bevordert creativiteit en fantasie en kan zowel individueel als in kleine groepjes worden toegepast.

 

Ik houd van alle kinderen en ze zijn allemaal welkom. Toch heb ik gemerkt dat in de loop van de tijd vooral hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen op mijn pad kwamen. Zij lopen tegen specifieke (en vaak overeenkomstige) problemen aan. Daarom vind je hieronder over deze twee groepen aparte informatie.

Wat is beeldende coaching/-therapie precies?

Het is een vorm van beeldende psychosociale therapie vanuit het holistische mensbeeld. Deze therapie is gebaseerd op o.a. de psychologie van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Greg Furth, die een wetenschappelijke studie deed naar het effect van werken met tekeningen.


Hoogbegaafd

Hoogbegaafde kinderen hebben het niet altijd makkelijk. Er heersen nogal wat vooroordelen over je kind en wordt verwacht dat het alles wel snapt en kan. Helaas wordt te vaak gerelateerd aan het cognitieve aspect en wordt voorbij gegaan aan de zijns-kenmerken van het kind zoals perfectionisme , de kritische instelling en de behoefte aan autonomie, waardoor je kind wordt gezien als faalangstig, brutaal of betweterig en eigenwijs. Je kind kan zich hierdoor onbegrepen en niet gezien voelen. Beeldende coaching of therapie kan dan ondersteuning bieden.


Hooggevoelig

Hooggevoelige kinderen hebben prachtige kwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan inlevingsvermogen, behulpzaam en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Helaas vallen de ‘negatieve’ kanten eerder op. Ze zijn sneller overprikkeld en kunnen daardoor heftig reageren of zich juist terugtrekken. Ze worden dan gezien als lastig, dwars of als overgevoelig of aanstellerig terwijl ze eigenlijk alleen maar herkenning en erkenning willen voor wie ze zijn. 

Deze kinderen hebben vaak van nature affiniteit met kunstzinnig werken en een natuurlijke verbinding met schoonheid en de natuur. Beeldende coaching is daarom bij uitstek geschikt voor hooggevoelige kinderen .


In een klein groepje

Soms voelt een kind zich onbegrepen. Dan is het fijn om in een klein groepje gelijkgestemden te werken aan thema's als boosheid, verdriet, onzekerheid en eenzaamheid. Weten dat je niet de eniige bent die er mee zit is vaak al een opluchting. 


Tekentaal 
Er zijn vele soorten talen. De gesproken taal, schrijftaal, gebarentaal, lichaamstaal. Maar er is ook een tekentaal; de taal van tekens. Mensen gebruiken deze taal al sinds de oertijd. Ze maakten tekens op rotsen, kleding, gebruiksvoorwerpen, lichaamsdelen enzovoort. Je kan het zien als praten op papier, of spreken in beelden. In mijn coaching maak ik gebruik van het 'lezen' van deze tekentaal.